Implementatie Ultimo

Het belangrijkste gereedschap, voor één van onze opdrachtgevers in de grondstoffen- en duurzame energie sector, voldeed niet meer aan de hedendaagse wensen. Daarom is STEAM Consultancy gevraagd om het assetmanagement systeem te vernieuwen voor het beheer en onderhoud van voertuigen en inzamelmiddelen.

Na het beslistraject is STEAM Consultancy aan de slag gegaan om Ultimo EAM Software in te richten als bron systeem. Tijdens het inrichten is er voortdurend gecommuniceerd met implementatiepartners, de opdrachtgever en key-users om de vele processen en werkwijzen een nieuw gezicht te geven. Naast de implementatie van up-to-date data en nieuwe werkprocessen zijn er ook koppelingen gerealiseerd met verschillende ondersteunende pakketten zoals Clear, Tardiff en Oracle. Zo wordt van planning, operatie, onderhoud en finance een gestroomlijnd proces gemaakt.

Training van de gebruikers door STEAM Consultancy draagt bij om de livegang zo efficiënt en gebruiksvriendelijk te realiseren. De ingerichte informatie voorziening en verscheidende Power BI rapportages ondersteunen de opdrachtgever in het continue verbeteren van de bedrijfsvoering.

Ultimo implementatie bij HVC door STEAM Consultancy

Meer projecten

GFT compostering

Maintenance Optimalisatie

Voor een opdrachtgever in de afvalverwerkende industrie hebben wij voor de GFT verwerkende installaties een onderhoudsbeheerpakket geïmplementeerd.

Root Cause Analysis

Root Cause Analysis

Door een onverwachte storing bij een energiecentrale moest er zo snel mogelijk onderhoud worden uitgevoerd. Door dit onderhoud moesten de productie units worden stilgelegd en kwam de stoomproductie dus ook stil te liggen. Met directe gevolgen voor de afnemers van deze stoom. Deze onderbreking resulteerde in een ontevreden afnemer en een flinke discussie.

leidinggevende in fabriek of plant

Maintenance optimalisatie

Opdrachtgevers benaderen ons voor een diversiteit aan opdrachten. Eén van de doorlopende projecten is het verwerken van werkorders in het door STEAM Consultancy ingerichte asset management systeem.