Implementatie IFS Ultimo

Het belangrijkste gereedschap, voor één van onze opdrachtgevers in de grondstoffen- en duurzame energie sector, voldeed niet meer aan de hedendaagse wensen. Daarom is STEAM Consultancy gevraagd om het assetmanagement systeem te vernieuwen voor het beheer en onderhoud van voertuigen en inzamelmiddelen.

Na het beslistraject is STEAM Consultancy aan de slag gegaan om IFS Ultimo EAM Software in te richten als bron systeem. Tijdens het inrichten is er voortdurend gecommuniceerd met implementatiepartners, de opdrachtgever en key-users om de vele processen en werkwijzen een nieuw gezicht te geven. Naast de implementatie van up-to-date data en nieuwe werkprocessen zijn er ook koppelingen gerealiseerd met verschillende ondersteunende pakketten zoals Clear, Tardiff en Oracle. Zo wordt van planning, operatie, onderhoud en finance een gestroomlijnd proces gemaakt.

Training van de gebruikers door STEAM Consultancy draagt bij om de livegang zo efficiënt en gebruiksvriendelijk te realiseren. De ingerichte informatie voorziening en verscheidende Power BI rapportages ondersteunen de opdrachtgever in het continue verbeteren van de bedrijfsvoering.

IFS Ultimo implementatie bij HVC door STEAM Consultancy

Meer projecten

Aluchemie Botlek

Implementatie AX2012 Dynaway EAM

Voor Aluchemie in de Botlek, onderdeel van Rio Tinto en Hydro, hebben wij de implementatie, migratie en optimalisatie verzorgd van de Microsoft AX onderhoudsmodule Dynaway EAM. 

Consultancy

Onderhoudsoptimalisatie

Voor een overheidsorganisatie is vanuit het netwerk van Michiel Dekker de vraag gekomen om een toetsing te verrichten op een onderhoudsoptimalisatie door middel van RCM.

GFT compostering

Maintenance Optimalisatie

Voor een opdrachtgever in de afvalverwerkende industrie hebben wij voor de GFT verwerkende installaties een onderhoudsbeheerpakket geïmplementeerd.