Root Cause Analysis

Door een onverwachte storing bij een energiecentrale moest er zo snel mogelijk onderhoud worden uitgevoerd. Door dit onderhoud moesten de productie units worden stilgelegd en kwam de stoomproductie dus ook stil te liggen. Met directe gevolgen voor de afnemers van deze stoom. Deze onderbreking resulteerde in een ontevreden afnemer en een flinke discussie.

Deze energiecentrale heeft STEAM Consultancy opdracht gegeven de oorzaak van deze problemen te achterhalen en een advies om dit in de toekomst te voorkomen. Om dit te onderzoeken hebben we als eerste een reeks interactieve sessies georganiseerd met een aantal medewerkers en de afnemers van de stoomproductie.

Tijdens deze sessies is gebruik gemaakt van de 5WHY methode. De 5WHY methode maakt deel uit van de LEAN filosofie en wordt gebruikt om een RCA (Root Cause Analysis) uit te voeren. Hiermee worden de grondoorzaken, die aan de basis van de opgetreden problemen liggen, blootgelegd. Zodat je de oorzaak kan bestrijden in plaats van de symptomen.

Vervolgens is gestart met het opstellen van een gedetailleerde tijdlijn met daarop alle gebeurtenissen, beslissingen en acties. Hieruit zijn twee probleemdefinities opgesteld. Van deze problemen moest de grondoorzaak worden gevonden. Tijdens de sessies is er middels groepsdiscussie naar een steeds dieper liggende oorzaak gezocht. Elke gevonden connectie is vervolgens gevalideerd om er zeker van te zijn dat de oorzaak-gevolgen boom correct en compleet is.

Ter afronding van de RCA sessies hebben we de resultaten verwerkt in een adviesrapport met een drietal concrete en doeltreffende interventies om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Meer projecten

Installatie

Maintenance Optimalisatie

Een internationale opdrachtgever met een fabriek in West Nederland moest worden gereorganiseerd.

handshake deal

Implementatie AX2012

Elke opdrachtgever heeft zijn eigen eisen en wensen. STEAM Consultancy heeft hierin een faciliterende en adviserende rol.
Een internationale opdrachtgever in de midstream en downstream opslagfaciliteiten voor bulkvloeistoffen heeft zelf de implementatie van AX2012 verzorgd. Wij zijn door de Nederlandse vestiging gevraagd om deze overgang te optimaliseren.

slakkenkraan afvalverwerking

RCM

Reliability Centred Maintenance (RCM) is een verbetermethodiek binnen onderhoudsmanagement. Een grote Nederlandse afvalenergiecentrale heeft een nieuwe slakkenkraan geïnstalleerd.