Root Cause Analysis

Door een onverwachte storing bij een energiecentrale moest er zo snel mogelijk onderhoud worden uitgevoerd. Door dit onderhoud moesten de productie units worden stilgelegd en kwam de stoomproductie dus ook stil te liggen. Met directe gevolgen voor de afnemers van deze stoom. Deze onderbreking resulteerde in een ontevreden afnemer en een flinke discussie.

Deze energiecentrale heeft STEAM Consultancy opdracht gegeven de oorzaak van deze problemen te achterhalen en een advies om dit in de toekomst te voorkomen. Om dit te onderzoeken hebben we als eerste een reeks interactieve sessies georganiseerd met een aantal medewerkers en de afnemers van de stoomproductie.

Tijdens deze sessies is gebruik gemaakt van de 5WHY methode. De 5WHY methode maakt deel uit van de LEAN filosofie en wordt gebruikt om een RCA (Root Cause Analysis) uit te voeren. Hiermee worden de grondoorzaken, die aan de basis van de opgetreden problemen liggen, blootgelegd. Zodat je de oorzaak kan bestrijden in plaats van de symptomen.

Vervolgens is gestart met het opstellen van een gedetailleerde tijdlijn met daarop alle gebeurtenissen, beslissingen en acties. Hieruit zijn twee probleemdefinities opgesteld. Van deze problemen moest de grondoorzaak worden gevonden. Tijdens de sessies is er middels groepsdiscussie naar een steeds dieper liggende oorzaak gezocht. Elke gevonden connectie is vervolgens gevalideerd om er zeker van te zijn dat de oorzaak-gevolgen boom correct en compleet is.

Ter afronding van de RCA sessies hebben we de resultaten verwerkt in een adviesrapport met een drietal concrete en doeltreffende interventies om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Meer projecten

Consultancy

Onderhoudsoptimalisatie

Voor een overheidsorganisatie is vanuit het netwerk van Michiel Dekker de vraag gekomen om een toetsing te verrichten op een onderhoudsoptimalisatie door middel van RCM.

BOI

Implementatie IFS Ultimo

Het belangrijkste gereedschap voor één van onze opdrachtgevers in de grondstoffen- en duurzame energie sector voldeed niet meer aan de hedendaagse wensen. Daarom is STEAM Consultancy gevraagd om het assetmanagement systeem te vernieuwen voor het beheer en onderhoud van voertuigen en inzamelmiddelen.

procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie

Een logistieke dienstverlener in de haven van Rotterdam heeft ons gevraagd om de interne processen en daaruit voortvloeiende onderlinge samenwerking te verbeteren van de onderhoudsorganisatie.