Root Cause Analysis

Door een onverwachte storing bij een energiecentrale moest er zo snel mogelijk onderhoud worden uitgevoerd. Door dit onderhoud moesten de productie units worden stilgelegd en kwam de stoomproductie dus ook stil te liggen. Met directe gevolgen voor de afnemers van deze stoom. Deze onderbreking resulteerde in een ontevreden afnemer en een flinke discussie.

Deze energiecentrale heeft STEAM Consultancy opdracht gegeven de oorzaak van deze problemen te achterhalen en een advies om dit in de toekomst te voorkomen. Om dit te onderzoeken hebben we als eerste een reeks interactieve sessies georganiseerd met een aantal medewerkers en de afnemers van de stoomproductie.

Tijdens deze sessies is gebruik gemaakt van de 5WHY methode. De 5WHY methode maakt deel uit van de LEAN filosofie en wordt gebruikt om een RCA (Root Cause Analysis) uit te voeren. Hiermee worden de grondoorzaken, die aan de basis van de opgetreden problemen liggen, blootgelegd. Zodat je de oorzaak kan bestrijden in plaats van de symptomen.

Vervolgens is gestart met het opstellen van een gedetailleerde tijdlijn met daarop alle gebeurtenissen, beslissingen en acties. Hieruit zijn twee probleemdefinities opgesteld. Van deze problemen moest de grondoorzaak worden gevonden. Tijdens de sessies is er middels groepsdiscussie naar een steeds dieper liggende oorzaak gezocht. Elke gevonden connectie is vervolgens gevalideerd om er zeker van te zijn dat de oorzaak-gevolgen boom correct en compleet is.

Ter afronding van de RCA sessies hebben we de resultaten verwerkt in een adviesrapport met een drietal concrete en doeltreffende interventies om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Meer projecten

Dynaway logo

project uitgelicht: Dynaway EAM

Voor een internationale opdrachtgever in de chemische industrie is STEAM Consultancy gevraagd om een complexe implementatie van Dynaway EAM in Dynamics 365FO uit te voeren in Italië.

leidinggevende in fabriek of plant

Maintenance optimalisatie

Opdrachtgevers benaderen ons voor een diversiteit aan opdrachten. Eén van de doorlopende projecten is het verwerken van werkorders in het door STEAM Consultancy ingerichte asset management systeem.

Aluchemie Botlek

Implementatie AX2012 Dynaway EAM

Voor Aluchemie in de Botlek, onderdeel van Rio Tinto en Hydro, hebben wij de implementatie, migratie en optimalisatie verzorgd van de Microsoft AX onderhoudsmodule Dynaway EAM.