PET Power

Microsoft Dynamics AX 2009

Een opdrachtgever uit Zuid Nederland in de maak industrie heeft ons gevraagd het onderhoudsregistratiesysteem om te zetten naar Dynaway EAM met als doel een interne procesverbetering waardoor ook de kwaliteitseisen strakker zijn ingericht.

De opdrachtgever heeft zelf 4 software systemen geselecteerd en STEAM Consultancy heeft Dynaway EAM geadviseerd. Doorslaggevend hierin was de mobiele oplossing wat de efficiency en gebruikersacceptatie vergroot.

Aan de hand van de bestaande object data zijn de workflows voor correctief en preventief onderhoud in de EAM module binnen AX2009 geïmplementeerd. Conform planning heeft de gehele implementatie en het trainen van de gebruikers enkele maanden geduurd.

Quote IT manager “met Dynaway EAM zijn we toekomstbestendig (Dynamics 365), hebben we sterk verbeterde rapportages en een transparantere overdracht tussen shift technicians (single source of truth)”.

Meer projecten

handshake deal

Implementatie AX2012

Elke opdrachtgever heeft zijn eigen eisen en wensen. STEAM Consultancy heeft hierin een faciliterende en adviserende rol.
Een internationale opdrachtgever in de midstream en downstream opslagfaciliteiten voor bulkvloeistoffen heeft zelf de implementatie van AX2012 verzorgd. Wij zijn door de Nederlandse vestiging gevraagd om deze overgang te optimaliseren.

Consultancy

Onderhoudsoptimalisatie

Voor een overheidsorganisatie is vanuit het netwerk van Michiel Dekker de vraag gekomen om een toetsing te verrichten op een onderhoudsoptimalisatie door middel van RCM.

Root Cause Analysis

Root Cause Analysis

Door een onverwachte storing bij een energiecentrale moest er zo snel mogelijk onderhoud worden uitgevoerd. Door dit onderhoud moesten de productie units worden stilgelegd en kwam de stoomproductie dus ook stil te liggen. Met directe gevolgen voor de afnemers van deze stoom. Deze onderbreking resulteerde in een ontevreden afnemer en een flinke discussie.