Dynaway AX 2012

Implementatie AX2012 Dynaway EAM

Voor Aluchemie in de Botlek, onderdeel van Rio Tinto en Hydro, hebben wij de implementatie, migratie en optimalisatie verzorgd van de Microsoft AX onderhoudsmodule Dynaway EAM.

Het EAM systeem waarmee voorheen werd gewerkt, voldeed niet meer aan de huidige standaard. Tijdens dit proces hebben we als eerste gefocust op de onderhoudsimplementatie in overleg met de betrokken key-users. De processen zijn opnieuw ingericht. Alle data is geactualiseerd en opgeschoond.

In de onderhoudsmodule hebben we tevens een QR code scanapplicatie geïntroduceerd voor het schrijven van tijd en het registreren van magazijn uitgiftes. Hiermee heeft de opdrachtgever ten allen tijde actuele en nauwkeurige registratie efficiënt tot haar beschikking.

Afrondend aan de implementatie heeft STEAM Consultancy samen met de key-users nieuwe management rapportages ontwikkeld voor de optimalisatie van het onderhoudsproces. De opdrachtgever heeft nu beter zicht op kosten, maintenance backlog en efficiency.

Met het oog op de toekomst hebben we ook geadviseerd de mobiele toepassing van Dynaway EAM toe te passen. Dit om het werkproces efficiënter te maken zodat de monteurs tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden direct hun bevindingen kunnen vastleggen. Deze mobiele toepassing is inmiddels ook succesvol geïmplementeerd.   

Meer projecten

procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie

Een logistieke dienstverlener in de haven van Rotterdam heeft ons gevraagd om de interne processen en daaruit voortvloeiende onderlinge samenwerking te verbeteren van de onderhoudsorganisatie.

Dynaway logo

Dynaway EAM

Voor een internationale opdrachtgever in de chemische industrie is STEAM Consultancy gevraagd om een complexe implementatie van Dynaway EAM in Dynamics 365FO uit te voeren in Italië.

GFT compostering

Maintenance Optimalisatie

Voor een opdrachtgever in de afvalverwerkende industrie hebben wij voor de GFT verwerkende installaties een onderhoudsbeheerpakket geïmplementeerd.