Dynaway AX 2012

Implementatie AX2012 Dynaway EAM

Voor Aluchemie in de Botlek, onderdeel van Rio Tinto en Hydro, hebben wij de implementatie, migratie en optimalisatie verzorgd van de Microsoft AX onderhoudsmodule Dynaway EAM.

Het EAM systeem waarmee voorheen werd gewerkt, voldeed niet meer aan de huidige standaard. Tijdens dit proces hebben we als eerste gefocust op de onderhoudsimplementatie in overleg met de betrokken key-users. De processen zijn opnieuw ingericht. Alle data is geactualiseerd en opgeschoond.

In de onderhoudsmodule hebben we tevens een QR code scanapplicatie geïntroduceerd voor het schrijven van tijd en het registreren van magazijn uitgiftes. Hiermee heeft de opdrachtgever ten allen tijde actuele en nauwkeurige registratie efficiënt tot haar beschikking.

Afrondend aan de implementatie heeft STEAM Consultancy samen met de key-users nieuwe management rapportages ontwikkeld voor de optimalisatie van het onderhoudsproces. De opdrachtgever heeft nu beter zicht op kosten, maintenance backlog en efficiency.

Met het oog op de toekomst hebben we ook geadviseerd de mobiele toepassing van Dynaway EAM toe te passen. Dit om het werkproces efficiënter te maken zodat de monteurs tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden direct hun bevindingen kunnen vastleggen. Deze mobiele toepassing is inmiddels ook succesvol geïmplementeerd.   

Meer projecten

handshake deal

Implementatie AX2012

Elke opdrachtgever heeft zijn eigen eisen en wensen. STEAM Consultancy heeft hierin een faciliterende en adviserende rol.
Een internationale opdrachtgever in de midstream en downstream opslagfaciliteiten voor bulkvloeistoffen heeft zelf de implementatie van AX2012 verzorgd. Wij zijn door de Nederlandse vestiging gevraagd om deze overgang te optimaliseren.

BOI

Implementatie IFS Ultimo

Het belangrijkste gereedschap voor één van onze opdrachtgevers in de grondstoffen- en duurzame energie sector voldeed niet meer aan de hedendaagse wensen. Daarom is STEAM Consultancy gevraagd om het assetmanagement systeem te vernieuwen voor het beheer en onderhoud van voertuigen en inzamelmiddelen.

leidinggevende in fabriek of plant

Maintenance optimalisatie

Opdrachtgevers benaderen ons voor een diversiteit aan opdrachten. Eén van de doorlopende projecten is het verwerken van werkorders in het door STEAM Consultancy ingerichte asset management systeem.