Bedrijfsprocessen

Voor elke onderneming zijn bedrijfsprocessen van cruciaal belang. Het is de bepalende factor voor de efficiency en effectiviteit van de organisatie. STEAM heeft een stevige ervaring in het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

Wanneer?

 • Bij wijzigingen in de informatie systemen.
  Optimalisatie of invoering van een nieuw systeem is veelal een perfect moment om kritisch te kijken naar de bestaande processen en waar mogelijk deze te stroomlijnen.
 • Bij de invoering van een (nieuw) kwaliteitsysteem.
  Of het nu de invoering van ISO9000, PAS55, ISO55000 of Luchtvaarteisen betreft, alle normen vereisen gestructureerde en verifieerbare processen.
 • Bij een organisatie wijziging.
  Tijdens het (her)vormgeven van een organisatie is het essentieel de bestaande en nieuwe processen te beschrijven. Hierdoor wordt de effectiviteit en efficiency van de nieuwe organisatie optimaal gebruikt.

Aanpak

STEAM optimaliseert de processen op basis van "Brown Paper" sessies. Hierbij kunt u denken aan de volgende stappen, waarbij maatwerk het uitgangspunt is:

 1. Kick off sessie en vaststellen doelstelling(en) proces analyse.
 2. Brown paper proces workshop huidige situatie (IST) met betrokkenen en key-players.
 3. Proces workshop voor ideale situatie (SOLL), eventueel ondersteund door referentie processen van STEAM en segment standaarden.
 4. FIT-GAP analyse tussen huidige processen en ideale situatie. Vaststellen wijzigingsvoorstellen en aanpak.